Monologen om Signe

I 2016 skrev jeg en monolog som tar utgangspunkt i historien om Signe Kile fra Stokke. Signe ble dømt til å dø på bålet for å ha bedrevet trolldom, og hun ble brent til døde i 1645. Hennes historie er en av flere hekseprosesser i Norge som pågikk fra 1400-tallet til midten av 1700-tallet, og med den mest intensive perioden fra 1570 til 1680.

Monologen settes opp av Kulturbanden høsten 2017, og det er skuespiller Kristine Hesjadalen som har rollen som Signe.

Hekseprosessene er omtalt i mange sammenhenger, og i dag er det ufattelig at flere hundre nordmenn ble dømt og henrettet for å ha bedrevet trolldom. Men hekseprosessene er også et utrykk for et samfunns behov for syndebukker, og det er ofte de svakeste som må stå til ansvar for majoritetens opplevde urett. Sånn sett var kanskje ikke årsakene til hekseprosessene i middelalderen så veldig annerledes enn jakten på syndebukker som vi opplever i vår egen tid?